vmcup - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 16.08.2019 r.

Wpisowe: 200 zł, 150 zł członek PSTL

Płatne przelewem na konto: ALIOR Bank O/Opole nr PL 45 2490 0005 0000 4530 2393 0918

W tytule przelewu prosimy wpisać: Vital Medic Cup, imię i nazwiskoTakNie


TakNie


TakNie


Wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Vital Medic Sp. z o. o. oraz Vital Medic Education Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku (adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 46-200 Kluczbork), w celu rejestracji w Vital Medic Cup III Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Ziemnego Lekarzy w Opolu; obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

UWAGA! Prosimy o zabranie obuwia zmiennego do gry w hali w razie deszczu!

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszeń:

tel. 609-107-643

mail: info@vitalmedic.pl lub natalia.pelczar@gmail.com

Vital Medic Cup
Regulamin VM Cup