Rehabilitacja lecznicza - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

REHABILITACJA

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów komercyjnych odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Obsługi Pacjenta Szpitala Vital Medic.

+48 77 549 26 00

rejestracja@vitalmedic.pl

Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego jest posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej, wystawionej przez lekarza, tj. kserokopie badań diagnostycznych lub innych dokumentów, potwierdzających rozpoznanie oraz wskazania do leczenia, a także informujących o chorobach współistniejących.

PROGRAM REHABILITACJI

Rekomendowaną metodą postępowania jest stosowanie terapii indywidualnej w pracy z pacjentem. Specjalista fizjoterapii podczas konsultacji ustala program rehabilitacji, opracowany w oparciu o wywiad i przeprowadzone badanie funkcjonalne. Program ma na celu poprawę efektywności całego procesu leczenia przez zastosowanie indywidualnie dobranych ćwiczeń i zabiegów.

W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego program rehabilitacji będzie dodatkowo uwzględniał potrzebę podziału rehabilitacji na część przedzabiegową, okołozabiegową oraz pozabiegową.

Pakiety rehabilitacyjne łączą w sobie indywidualną terapię fizjoterapeutyczną z programem edukacji pacjentów po leczeniu zachowawczym oraz zabiegowym. W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroką gamę zabiegów kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych z zakresu terapii manualnej, osteopatii oraz treningu funkcjonalnego.

METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

1. METODY SPECJALNE, KINEZYTERAPIA I MASAŻ:

 • metody specjalne: metoda neurofizjologicznego usprawniania PNF, metoda McKenziego, PRI – Postural Restoration Institute – miokinematyczna obudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego, mikrokinezyterapia;
 • terapia manualna, obejmująca metody i techniki leczenia odwracalnych zaburzeń układu ruchu: mobilizacje, manipulacje, neuromobilizacje, poizometryczna relaksacja mięśni, terapia tkanek miękkich, terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich;
 • trening funkcjonalny, mający na celu wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej: ćwiczenia stabilizacji centralnej, ćwiczenia spiralnej stabilizacji mięśniowej, ćwiczenia propriocepcji (czucia głębokiego), trening sensomotoryczny z wykorzystaniem mobilnego podłoża;
 • ćwiczenia ogólnie usprawniające, wydolnościowe, wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia bierne, ćwiczenia z taśmą thera band lub na piłce rehabilitacyjnej, ćwiczenia równoważne i koordynacyjne;
 • pionizacja, nauka chodu, treningi i ćwiczenia poprawiające jakość chodu;
 • ćwiczenia przyjmowania prawidłowej postawy ciała – pozycji siedzącej, stojącej, w sytuacjach wymuszonych;
 • manualny drenaż limfatyczny;
 • masaż leczniczy, masaż gorącymi kamieniami oraz masaż stemplami ziołowym;
 • terapia z wykorzystaniem systemu Redcord Workstation Professional, umożliwiająca fizjoterapię z wykorzystaniem obszernej grupy ćwiczeń, które dobierane są indywidualnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb pacjenta;
 • dodatkowo po zabiegu operacyjnym: ćwiczenia krążeniowe i przeciw zakrzepowe, ćwiczenia na szynie CPM (ciągły ruch bierny), ćwiczenia oddechowe, nauka wstawania, nauka chodu o kulach.

2. FIZYKOTERAPIA I HYDROTERAPIA:

 • terapia radialną falą uderzeniową (RSWT), urządzeniem Shockmaster 500, nowoczesną i wysoce efektywną metodę zabiegową w terapii ścięgien, więzadeł, torebek stawowych, mięśni oraz kości;
 • terapia laserem wysokoenergetycznym MPHi z wielodiodową sondą ręczną, z ciągłym, impulsowym źródłem promieniowania laserowego MLS o mocy aż 1100 mW;
 • krioterapia miejscowa oparami ciekłego azotu;
 • pole magnetyczne małej częstotliwości;
 • biostymulacyjny laser niskoenergetyczny;
 • elektroterapia (prądy TENS, prądy interferencje, jonoforeza, diadynamiczne, Traeberta);
 • ultradźwięki i fonoforeza;
 • światło podczerwone z filtrem czerwonym;
 • światło podczerwone z filtrem niebieskim;
 • kąpiel borowinowa całkowita;
 • kąpiel solankowa całkowita;
 • kąpiel perełkowa całkowita;
 • kąpiel wirowa częściowa kończyn dolnych;
 • kąpiel wirowa częściowa kończyn górnych.

SPRZĘT