REHABILITACJA KOMERCYJNA - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

REHABILITACJA

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów komercyjnych odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Obsługi Pacjenta Szpitala Vital Medic.

+48 77 549 26 00

rejestracja@vitalmedic.pl

Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego jest posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej, wystawionej przez lekarza, tj. kserokopie badań diagnostycznych lub innych dokumentów, potwierdzających rozpoznanie oraz wskazania do leczenia, a także informujących o chorobach współistniejących.

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

diagnostyka funkcjonalna i planowanie rehabilitacji

 • Badanie funkcjonalne pacjenta przeprowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę wraz z ustaleniem indywidualnego programu rehabilitacji.

           cena: 150,00 PLN

TERAPIA INDYWIDUALNA Z FIZJOTERAPEUTĄ

z uwzględnieniem metod specjalnych fizjoterapii

 • Godzinna terapia, która uprzednio została indywidualnie dobrana podczas konsultacji z doświadczonym fizjoterapeutą. W trakcie terapii uwaga fizjoterapeuty skierowana jest tylko i wyłącznie na pacjenta. Istnieje możliwość uzupełnienia godzinnej terapii o dodatkowe zabiegi fizykoterapeutyczne po uzgodnieniu ze specjalistą fizjoterapii. Zajęcia mogą służyć jako nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

          cena: 150,00 PLN

          czas trwania: 1 godzina

kontynuacja ustalonego programu rehabilitacji, bez jego zmiany

 • Pacjent ma możliwość wykupywania kolejnych godzin terapii w oparciu o pierwotnie ustalony plan, jednak bez możliwości wprowadzenia modyfikacji. Główny cel to dalsza edukacja pacjenta w zakresie indywidualnie dostosowanej rehabilitacji. Kontynuacja terapii w tym samym zakresie odbywa się bez ograniczeń czasowych, jednak odstęp pomiędzy kolejnymi zajęciami nie może przekroczyć 2 tygodni. Podczas spotkania możliwe jest również powtórzenie ćwiczeń zleconych do samodzielnego wykonywania w domu w celu ich utrwalenia lub skorygowania poprawności wykonywania.

            cena: 150,00 PLN

           czas trwania: 1 godzina

kontynuacja rehabilitacji wymagająca zmiany programu terapii

 • W przypadku modyfikacji ustalonego wcześniej planu leczenia, terapia indywidualna powinna zawsze być poprzedzona dodatkowo płatną konsultacją ze specjalistą fizjoterapii w celu ustalenia nowego planu leczenia.

         cena: 150,00 PLN

        czas trwania: 1 godzina

PAKIET – 5 GODZIN TERAPII INDYWIDUALNEJ Z FIZJOTERAPEUTĄ

 • Pacjent, który decyduje się od razu na wykupienie 5 godzin zajęć otrzymuje piątą godzinę gratis!

cena: 600,00 PLN

czas trwania: 5 godzin

PAKIET KOLEJNYCH 5 GODZIN TERAPII INDYWIDUALNEJ
Z FIZJOTERAPEUTĄ

 • Jeżeli po wykorzystaniu 5 godzin terapii indywidualnej z fizjoterapeutą pacjent zdecyduje się na wykupienie kolejnych 5 godzin celem kontynuowania leczenia, otrzymuje gratis dodatkową konsultację ze specjalistą fizjoterapii, podczas której w razie potrzeby zostanie dokonana zmiana planu leczenia.

          cena: 600,00 PLN

         czas trwania: 5 godzin

KAŻDA TERAPIA KOŃCZY SIĘ OCENĄ EFEKTÓW PRZEPROWADZONEGO LECZENIA (RAPORTEM), KTÓRY PODSUMOWUJE OSIĄGNIĘTE EFEKTY W LECZENIU –  raport sporządza fizjoterapeuta prowadzący pacjenta

 • Ocena efektów przeprowadzonego leczenia (raport) zawiera jedną z poniższych informacji:
  1. Poprawa, zalecana kontynuacja w domu.
  2. Poprawa, zalecana kontynuacja w domu oraz powtórzenie rehabilitacji w celu utrwalenia efektów (przerwa max. 2 tygodnie, bez zmiany programu leczenia).
  3. Niewielka poprawa, zalecona ponowna konsultacja fizjoterapeutyczna w celu zmiany programu leczenia (w przypadku wykupienia 2 pakietów 5 godzin jeden po drugim ponowna konsultacja fizjoterapeutyczna jest gratis).
  4. Brak poprawy lub nasilenie dolegliwości bólowych, zalecana ponowna konsultacja u lekarza specjalisty.

SPRZĘT