REHABILITACJA - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

NFZ

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Obsługi Pacjenta Szpitala Vital Medic.

+48 77 549 26 00

rejestracja@vitalmedic.pl

CO NALEŻY ZABRAĆ NA ZABIEGI?

 • ręcznik
 • zmienne obuwie
 • strój gimnastyczny

LECZENIE REHABILITACYJNE

W zakresie Rehabilitacji Dziennej pacjenci mogą skorzystać z pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferta polecana jest pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 tygodnie. A w uzasadnionych przypadkach nawet do 6 tygodni.

Indywidualny program rehabilitacji realizowany jest pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów.

Oferta zabiegów

Program obejmować może następujące rodzaje ćwiczeń i zabiegów:

 • Terapię indywidualną (m.in.: terapie manualne, neuromobilizacje, terapię tkanek miękkich, ćwiczenia stabilizacji centralnej, masaż leczniczy, drenaż limfatyczny i wiele innych metod specjalnych)
 • Kinezyterapię (m.in.: ćwiczenia ogólnousprawniające, wydolnościowe, wzmacniające, rozciągające, ćwiczenia za pomocą różnych urządzeń, piłek rehabilitacyjnych i taśm thera band)
 • Fizykoterapię (m.in.: elektroterapię, terapię ultradźwiękami, laserem nisko i wysoko energetycznym, krioterapię, terapię polem magnetycznym, terapię falą uderzeniową, kąpiele wodne perełkowe i borowinowe, kąpiele wirowe kończyn).

Jak się zapisać?

Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni) oraz dowodu osobistego. Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • reumatologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznego
 • urologicznego
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
 • ginekologicznego
 • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
 • w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Skierowanie powinno zawierać:

 • wpis: skierowanie na Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;
  pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania
 • numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik rejestracji ustala datę i kieruje pacjenta na konsultację fizjoterapeutyczną. Podczas konsultacji pacjent powinien mieć ze sobą pełną dokumentację medyczną. Po wizycie otrzymuje się kartę zabiegową i ustalany jest termin oraz plan zabiegów.

ZAKŁAD REHABILITACJI