DOROBEK NAUKOWY - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

DOROBEK NAUKOWY

 1. Ocena wpływu wczesnej rehabilitacji poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych z chorobami krążenia. 
  autor: Katarzyna Bogacz, Marek Woszczak, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia polska FP nr 1/2016 (16)
 2. Wpływ sposobu kwalifikacji na efekty fizjoterapii chorych na POChP.
  autor: Katarzyna Bogacz, Marek Woszczak, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia polska FP nr 1/2016 (16)
 3. Modified cardiological physiotherapy model (Zmodyfikowany model rehabilitacji kardiologicznej).
  autor: Katarzyna A. Bogacz, Zbigniew Śliwiński, Tomasz Dybek, Marcin Krajczy, Jacek Łuniwski, Dagmara Matelonek, Jan Szczegielniak
  Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (3): 209-215 DOI: 10.5114/ms.2016.62394
 4. Evaluation of the Efficacy of Local Cryotherapy in Patients with the Degenerative Knee Joint Disease.
  autor: Marek Woszczak, Katarzyna Bogacz, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Joanna Kałuża-Pawłowska, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska Nr 2/2017 (17) KWARTALNIK ISSN 1642-0136 www.fizjoterapiapolska.pl
 5. The assessment of effect of early post-hospital rehabilitation on the lung ventilation function in patiens with cardiovascular disease.
  autor: Katarzyna Bogacz, Marek Woszczak, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska Nr 2/2017 (17) KWARTALNIK ISSN 1642-0136 www.fizjoterapiapolska.pl
 6. The effect of qualification method on effect of physiotherapy of COPD patients.
  autor: Katarzyna Bogacz, Marek Woszczak, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska Nr 2/2017 (17) KWARTALNIK ISSN 1642-0136 www.fizjoterapiapolska.pl
 7. Zastosowanie technik terapii manualnej w obrębie przepony u chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.
  autor: dr Katarzyna Bogacz, dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.
  Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2017, http://rehabilitacja.elamed.pl/archiwum[wydanie,35460,2,2017,35466]
 8. Zastosowanie fizjoterapii w chorobie Buergera
  autor: dr Katarzyna Bogacz, dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw., dr Żanna Fiodorenko-Dumas, mgr Agnieszka Ryniak, mgr Beata Czarnecka, mgr Dagmara Matelonek
  Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2017, http://rehabilitacja.elamed.pl/archiwum[wydanie,37300,4,2017]
 9. Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu guza śródrdzeniowego – opis przypadku
  autor: dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw., dr Katarzyna Bogacz, mgr Bartosz Pańczyszak, lek. med. Rafał Garncarek, dr n. med. Marek Waligóra, dr n. med. Dariusz Łątka, lek. med. Tomasz Krzeszowiec
  Rehabilitacja w Praktyce 5/2017
  Czasopismo, dwumiesięcznik, Format: 204×290 mm, Ilość stron: 76 str., Issn: 1895-4146 Rok wydania: od 2006 r. http://rehabilitacja.elamed.pl/aktualny-numer
 10. Physiotherapy in persons over 80 years of age
  autor: dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw., dr Katarzyna Bogacz, Dagmara Matelonek
  Journal of Physical Education & Health Nr 9 social perspective volume 6, Issue 9, 2017
 11. Ocena efektów rehabilitacji pierwotnej u pacjentów z efektem unikania
  autor: Marek Woszczak, Katarzyna Bogacz, Katarzyna Syrewicz, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska Nr 3/2017 (17) KWARTALNIK ISSN 1642-0138
 12. Ocena zróżnicowania poziomu otłuszczenia ciała osób uprawiających piłkę ręczną klasach I, II i III gimnazjum w zależności od poziomu ich wytrenowania i sprawności fizycznej
  autor: Marek Woszczak, Katarzyna Bogacz, Katarzyna Syrewicz, Marcin Szczepanik, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska Nr 4/2017 (17) ISSN 1642-0136
 13. Ocena funkcjonalna kompleksu barkowego u zawodników uprawiających siatkówkę w różnych kategoriachwiekowych.
  autor: Bartosz Pańczyszczak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Marcin Krajczy, Jan Szczegielniak 
  Fizjoterapia Polska
 14. Kwalifikacja do fizjoterapii chorych na POChP na podstawie testu 6-minutowego marszu i testu na bieżni ruchomej.
  autor: Katarzyna Bogacz, Marek Woszczak, Jacek Łuniewski, Marcin Krajczy, Bartosz Pańczyszczak, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska
 15. Ocena efektów plastrowania dynamicznego (PD) z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowicznym
  autor: Marcin Krajczy, Edyta Krajczy, Ewa Gajda-Krajczy, Bartosz Frydrych, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak
  Fizjoterapia Polska nr 1/2018 (18)
 16. Zaburzenia połykania u osób wymagających wspomagania oddechu
  autor: Krajczy Edyta, Krajczy Marcin, Gajda-Krajczy Ewa, Bogacz Katarzyna, Łuniewski Jacek, Szczegielniak Jan
  XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2018 – Konferencja Naukowa
 17. Wykorzystanie nieliniowego modelowania do określenia wyniku submaksymalnej próby wysiłkowej na podstawie 6MWT
  autor: Łuniewski Jacek, Latawiec Krzysztof, Szczegielniak Jan, Stanisławski Rafał, Bogacz Katarzyna, Krajczy Marcin, Rydel Marek
  XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2018 – Konferencja Naukowa
 18. Wpływ fizjoterapii w obrębie klatki piersiowej na poprawę tolerancji wysiłku u chorych kardiochirurgicznych
  autor: Bogacz Katarzyna, Krajczy Marcin, Łuniewski Jacek, Krajczy Edyta, Gajda-Krajczy Ewa, Szczegielniak Jan
  XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2018 – Konferencja Naukowa
 19. Przegląd piśmiennictwa na temat możliwości zastosowania plastrowania dynamicznego Kinesiololgy Taping (KT) w chorobach wewnętrznych: w kardiologii i pulmonologii
  autor: Krajczy Marcin, Krajczy Edyta, Gajda-Krajczy Ewa, Bogacz Katarzyna, Łuniewski Jacek, Śliwiński Zbigniew, Szczegielniak Jan
  XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2018 – Konferencja Naukowa
 20. Budowa ośrodka symulacji zabiegowej i monitorowania terapii w celu indywidualizacji oraz poprawy efektywności procesów terapeutycznych w medycynie pn. Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie (CERM) w Kluczborku. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
  autor: Władysław Piort Duch, Dariusz Łątka, Ewa Trejnowska, Jan Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Marek Waligóra, Robert Cierniak, Michał Knaś, Robert Nowicki, Grzegorz Józef Bajor, Piotr Paweł Wieczorek 
  Ministerstwo Rozwoju