PAKIETY REHABILITACYJNE - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

PAKIETY

ZAKŁAD PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
          PORADNIA LECZENIA KRĘGOSŁUPA
          PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
          PORADNIA NEUROLOGICZNA
          PORADNIA ORTOPEDYCZNA
          PORADNIA CHIRURGII RĘKI
          PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
          PORADNIA LECZENIA BÓLU
          PORADNIA LECZENIA WAD           POSTAWY
          PORADNIA REHABILITACYJNA
                    PAKIETY REHABILITACYJNE
                     10 DNI
                     5 DNI
                     10 DNI INTENSIVE
                     5 DNI INTENSIVE
                     5 DNI I 10 DNI PLUS
                     EDUKACYJNY
                     REGENERACYJNY
                     ZABIEGI W PAKIETACH
                     CENNIK
          PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów komercyjnych odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Obsługi Pacjenta Szpitala Vital Medic.

+48 77 549 26 00

rejestracja@vitalmedic.pl

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Spałka****
 • Sommer Residence****
 • Villa Castello
 • Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA

Zakwaterowanie oraz wyżywienie płatne odrębnie.

DLACZEGO PAKIET?

Program rehabilitacji realizowany w pakiecie ustalany jest indywidualnie dla pacjenta podczas obligatoryjnej konsultacji ze specjalistą fizjoterapii, który przeprowadza wywiad oraz badanie funkcjonalne.

Rehabilitacja dostosowana jest do potrzeb pacjentów zarówno po przebytych zabiegach operacyjnych, jak i stosujących wyłącznie leczenie zachowawcze.

Pakiety realizowane są w ciągu 10 lub 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku. W ramach dłuższych pakietów pacjent ma również możliwość skorzystania w sobotę z zabiegów relaksacyjnych.

5 DNI

cena za 1 godzinę: 70,00 PLN

 • 5 zajęć terapii indywidualnej z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (45 min./dzień)
 • 5 zabiegów z zakresu kinezyterapii (45 min./dzień)
 • 15 zabiegów z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (30 min./dzień).

W ramach pakietów rehabilitacyjnych, realizowanych w trybie podstawowym, pacjent uczestniczy w 2-godzinnych zajęciach fizjoterapeutycznych dziennie, przeprowadzanych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5 DNI INTENSIVE

cena za 1 godzinę: 64,00 PLN

 • 5 zajęć terapii indywidualnej z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (60 min./dzień)
 • 5 zabiegów z zakresu kinezyterapii (60 min./dzień)
 • 15 zabiegów z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (60 min./dzień).

Pakiety w wersji rozszerzonej INTENSIVE obejmują 3-godzinne zajęcia fizjoterapeutyczne dziennie, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

EDUKACYJNY

cena za 1 godzinę: 100,00 PLN

 • terapia indywidualna z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (45 min.)
 • zabiegi z zakresu kinezyterapii (45 min.)
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (30 min.).

Pakiet Edukacyjny to 2-godzinna rehabilitacja z fizjoterapeutą, podczas której pacjent zostaje zapoznany z prawidłowymi nawykami ruchowymi dnia codziennego oraz otrzymuje wskazówki do wykonywania ćwiczeń w domu. Może być stosowany także jako leczenie doraźne, kontynuowane następnie w ramach pakietów rehabilitacyjnych.

REGENERACYJNY

cena za 1 zabieg: 20,00 PLN

 • 15 zabiegów z zakresu fizykoterapii – 3 zabiegi/1 dzień

Pakiet trwa 5 dni i przeznaczony jest dla pacjentów:

 • po zabiegach operacyjnych z zakresu neurochirurgii lub chirurgii kręgosłupa, którzy do czasu podjęcia właściwej rehabilitacji pooperacyjnej, mogą korzystać z zabiegów fizykoterapeutycznych w celu przyspieszenia regeneracji tkanek i zniesienia bólu po zabiegu;
 • posiadających bezwzględne przeciwwskazanie do fizjoterapii innej, niż zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Pacjenci operowani w szpitalu Vital Medic nie mają obowiązku odbywania konsultacji kwalifikacyjnej u specjalisty fizjoterapii, ponieważ kwalifikacja odbywa się podczas pobytu pacjenta na oddziale.

ZABIEGI REALIZOWANE W PAKIETACH

1. Terapia indywidualna z fizjoterapeutą:

 • dynamiczna stabilizacja kręgosłupa (przywrócenie nerwowo-mięśniowej rekrutacji mięśnia wielodzielnego, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, przepony, poprzecznego brzucha)
 • system spiralnej stabilizacji mięśniowej
 • neuromobilizacja
 • terapia manualna
 • terapia punktów spustowych
 • terapia z zakresu mikrokinezyterapii i terapii tkanek miękkich
 • masaż tkanek głębokich
 • ćwiczenia metodą PNF
 • ćwiczenia McKenziego
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia bierne
 • poizometryczna relaksacja
 • nauka prawidłowego chodu i właściwego obciążania kończyn
 • trening sensomotoryczny z wykorzystaniem mobilnego podłoża
 • trening funkcjonalny przygotowujący do bezpiecznego uprawiania sportu i rekreacji
 • kinesiotaping

2. Zabiegi z zakresu kinezyterapii:

 • ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem
 • ćwiczenia poprawiające zakres ruchu
 • ćwiczenia równoważne
 • ćwiczenia koordynacyjne
 • ćwiczenia izometryczne
 • trening wydolnościowy
 • trening sensomotoryczny z wykorzystaniem mobilnego podłoża
 • ćwiczenia przy użyciu sytemu Redcord
 • ćwiczenia przyjmowania prawidłowej postawy ciała – pozycji siedzącej, stojącej, w sytuacjach wymuszonych
 • dodatkowo po zabiegu operacyjnym: ćwiczenia krążeniowe i przeciw zakrzepowe, ćwiczenia na szynie CPM (ciągły ruch bierny), ćwiczenia oddechowe, nauka wstawania, nauka chodu o kulach;

3. Zabiegi z zakresu fizykoterapii i hydroterapii:

 • krioterapia
 • balneoterapia
 • pole magnetyczne małej częstotliwości
 • biostymulacyjny laser niskoenergetyczny i wysokoenergetyczny
 • elektroterapia np.: TENS, prądy interferencje, jonoforeza, galwanizacja
 • ultradźwięki i fonoforeza
 • światło podczerwone
 • fala uderzeniowa Shockmaster 500
 • kąpiel wirowa częściowa i całkowita.