PAKIETY DIAGNOSTYCZNE - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

CO W PAKIECIE?

KRĘGOSŁUP EXPRESS – DIAGNOZA I PLAN LECZENIA W 1 DZIEŃ

 • konsultacja pierwsza z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
 • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*;
 • konsultacja druga z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
 • konsultacja ze specjalistą fizjoterapii.

Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP EXPRESS skierowany jest do osób ceniących sobie nie tylko jakość, ale również szybkość przeprowadzanych procedur medycznych.

Pacjent zostanie umówiony na realizację wszystkich etapów postępowania w ciągu tego samego dnia, w uzgodnionym wcześniej terminie.

KRĘGOSŁUP STANDARD

 • konsultacja pierwsza z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
 • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*;
 • konsultacja druga z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
 • konsultacja ze specjalistą fizjoterapii.

Wszystkie etapy Pakietu Diagnostycznego KRĘGOSŁUP STANDARD są przeprowadzane podczas wizyt rozłożonych w czasie od 2 do maksymalnie 4 terminów, realizowanych zgodnie z zaplanowanym z pacjentem harmonogramem.

PAKIET KRĘGOSŁUP MINI

 • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*;
 • konsultacja druga z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
 • konsultacja ze specjalistą fizjoterapii.

Pakiet Diagnostyczny Kręgosłup Mini jest skróconą wersją Pakietów Kręgosłup Express oraz Standard. Powstał z myślą o pacjentach, którzy odbyli jedną konsultację u lekarza specjalisty chirurgii kręgosłupa i zdecydowali się na kontynuowanie procesu diagnostycznego w ramach kompleksowej i skoordynowanej procedury.

POSTĘPOWANIE W PAKIECIE

 1. Konsultacja I –  z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa, który na podstawie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu i badania skieruje pacjenta na obrazowe badanie diagnostyczne.
 2. Diagnostyka Przeglądowa – obrazowe badanie przeglądowe rezonansem magnetycznym* odcinka kręgosłupa, wskazanego przez lekarza.
 3. Konsultacja II –  z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa, który na podstawie wyników badań diagnostycznych przedstawi pacjentowi diagnozę oraz zaproponuje plan leczenia zachowawczego lub operacyjnego z rehabilitacją. Podczas konsultacji lekarz oceni również intensywność dolegliwości bólowych. Na podstawie przyjętej skali oceny bólu lekarz podejmie decyzję o konieczności skierowania pacjenta do lekarza specjalisty w leczeniu bólu.
 4. Konsultacja III – ze specjalistą fizjoterapii, który w oparciu o wskazania lekarza oraz na podstawie własnego wywiadu i badania funkcjonalnego ustali indywidualny program rehabilitacji. W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego program ten będzie dodatkowo uwzględniał potrzebę podziału rehabilitacji na część przed- i okołozabiegową.

OPCJE PROCEDUR ODRĘBNIE PŁATNYCH

 • Diagnostyka uzupełniająca – podczas konsultacji lekarz podejmuje również decyzję o konieczności wykonania poszerzonych badań diagnostycznych. Badanie uzupełniające przeprowadzane jest w celu doprecyzowania diagnozy, a wykonane może być za pomocą: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego lub RTG cyfrowego. Analiza wyników tego badania zostanie wykonana przez lekarza specjalistę chirurgii kręgosłupa w trakcie dodatkowej, nieodpłatnej konsultacji z pacjentem.
 • Konsultacja z lekarzem specjalistą leczenia bólu, który w oparciu o skierowanie i na podstawie wywiadu i badania, zdiagnozuje dolegliwości bólowe oraz ustali właściwą metodę leczenia farmakologicznego lub zabiegowego.

Wszystkie konsultacje, wchodzące w skład pakietu, realizowane są przez uznanych i wybitnych lekarzy specjalistów neurochirurgii lub ortopedii, dysponujących bogatym doświadczeniem zabiegowym w chirurgii kręgosłupa, lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii z wieloletnią praktyką zawodową w leczeniu bólu oraz przez fizjoterapeutów, posiadających tytuł specjalisty fizjoterapii.

*W przypadku stwierdzenia u pacjenta przeciwwskazań do badania rezonansem magnetycznym wykonywane jest inne badanie diagnostyczne.

DLACZEGO PAKIET?

Pakiet diagnostyczny ma na celu zdiagnozowanie pacjenta z chorobą kręgosłupa oraz zaproponowanie mu indywidualnej metody leczenia. Lekarz specjalista chirurgii kręgosłupa, w oparciu o dane medyczne zebrane w trakcie tego etapu postępowania, przedstawia pacjentowi diagnozę schorzenia, a następnie, przy udziale specjalisty fizjoterapii oraz opcjonalnie lekarza specjalisty leczenia bólu, plan leczenia.

Pakiet jest pierwszym, konsultacyjno-diagnostycznym etapem postępowania w leczeniu chorób kręgosłupa w ramach Programu Kompleksowego Leczenia Chorób Kręgosłupa, realizowanego przez Szpital Vital Medic.