Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - NFZ - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

W naszym Oddziale Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oferujemy Państwu świadczenia, polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji po urazach, po zabiegach operacyjnych a także w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

Oferta polecana jest pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

W zakresie Rehabilitacji Dziennej pacjenci mogą skorzystać z pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 tygodnie. A w uzasadnionych przypadkach nawet do 6 tygodni.

Indywidualny program rehabilitacji realizowany jest pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów.

Oferta zabiegów

Program obejmować może następujące rodzaje ćwiczeń i zabiegów:

 • Terapię indywidualną (m.in.: terapie manualne, neuromobilizacje, terapię tkanek miękkich, ćwiczenia stabilizacji centralnej, masaż leczniczy, drenaż limfatyczny i wiele innych metod specjalnych);
 • Kinezyterapię (m.in.: ćwiczenia ogólnousprawniające, wydolnościowe, wzmacniające, rozciągające, ćwiczenia za pomocą różnych urządzeń, piłek rehabilitacyjnych i taśm thera band);
 • Fizykoterapię (m.in.: elektroterapię, terapię ultradźwiękami, laserem nisko i wysoko energetycznym, krioterapię, terapię polem magnetycznym, terapię falą uderzeniową, kąpiele wodne perełkowe i borowinowe, kąpiele wirowe kończyn).

Jak się zapisać?

Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni) oraz dowodu osobistego. Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego;
 • chirurgicznego;
 • neurochirurgicznego;
 • reumatologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznego;
 • urologicznego;
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
 • ginekologicznego;
 • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;
 • w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Skierowanie powinno zawierać:

 • wpis: skierowanie na Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;
  pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ);
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację;
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
 • datę wystawienia skierowania;
 • numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik rejestracji ustala datę i kieruje pacjenta na konsultację fizjoterapeutyczną. Podczas konsultacji pacjent powinien mieć ze sobą pełną dokumentację medyczną. Po wizycie otrzymuje się kartę zabiegową i ustalany jest termin oraz plan zabiegów.

Co zabrać ze sobą na zabiegi?

Pacjent korzystający z zabiegów powinien posiadać:

 • ręcznik;
 • zmienne obuwie;
 • strój gimnastyczny.

 

Rejestracja:

Tel.: + 48 (77) 549 26 70

E-mail: rehabilitacja@vitalmedic.pl