PROGRAM LECZENIA KRĘGOSŁUPA - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szpital Vital Medic jest nowoczesnym Centrum Leczenia Kręgosłupa, świadczącym pełen zakres usług medycznych w zakresie kompleksowego leczenia chorób kręgosłupa. Działania szpitala w tym zakresie opierają się na realizacji założeń autorskiego Programu Kompleksowego Leczenia Chorób Kręgosłupa, będącego zestandaryzowaną oraz skoordynowaną procedurą medyczną.

Realizacja Programu Kompleksowego Leczenia Chorób Kręgosłupa prowadzi do zdiagnozowania schorzenia kręgosłupa, przedstawienia najodpowiedniejszej metody leczenia oraz przeprowadzenia tego leczenia. W wyniku realizacji programu pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia zabiegowego, połączonego z leczeniem zachowawczym lub wyłącznie do leczenia zachowawczego. Obranej metodzie leczenia towarzyszyć może terapia leczenia bólu oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, konsultacja neurologiczna lub  psychologiczna.

Program Kompleksowego Leczenia Chorób Kręgosłupa opracowany i wdrożony w Szpitalu Vital Medic obejmuje: etap konsultacyjno-diagnostyczny, leczenie chirurgiczne, leczenie zachowawcze, leczenie bólu, konsultację neurologiczną oraz psychologiczną.

1. ETAP KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY

Realizowany jest poprzez pakiet diagnostyczny, który ma na celu zdiagnozowanie pacjenta oraz zaproponowanie mu indywidualnego planu leczenia.

Postępowanie w ramach pakietu obejmuje dwie konsultacje z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa i specjalistą fizjoterapii oraz badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym.

Podczas pierwszej konsultacji lekarz specjalista chirurgii kręgosłupa przeprowadza wywiad i badanie oraz kieruje pacjenta na obrazowe badanie diagnostyczne.

Podczas drugiej konsultacji lekarz specjalista chirurgii kręgosłupa, na podstawie wyników przeprowadzonego badania rezonansem magnetycznym, proponuje pacjentowi zastosowanie odpowiedniej metody leczenia w postaci leczenia zachowawczego lub operacyjnego z rehabilitacją.

Następnie pacjent konsultowany jest ze specjalistą fizjoterapii, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz testu funkcjonalnego ustala dla pacjenta indywidualny program rehabilitacji.

2. LECZENIE CHIRURGICZNE

Zabieg operacyjny przeprowadzany w Szpitalu Vital Medic planowany jest w sposób indywidualny, uwzględniając potrzeby pacjenta. Obrana metoda zabiegowa jest dostosowana do rodzaju schorzenia oraz wielkości zmiany chorobowej.

Dodatkowo pacjent podczas leczenia zabiegowego realizuje program rehabilitacji, mający na celu jego właściwe przygotowanie do zabiegu, umożliwienie sprawnej mobilizacji na dzień po zabiegu oraz powrotu do sprawnego funkcjonowania po jego wyjściu ze szpitala. Cały program rehabilitacji podzielony na część przedzabiegową oraz okołozabiegową.

3. LECZENIE ZACHOWAWCZE

Leczenie zachowawcze chorób kręgosłupa obejmuje realizację programu rehabilitacji, opracowanego na podstawie wywiadu oraz badania funkcjonalnego pacjenta, podczas konsultacji ze specjalistą fizjoterapii. Program rehabilitacji, zawierający pakiet odpowiednich ćwiczeń i zabiegów, ustalony jest w sposób indywidualny dla pacjenta i ma na celu poprawę efektywności całego procesu leczenia zachowawczego.

4. LECZENIE BÓLU

W celu realizacji kompleksowego leczenia chorób kręgosłupa program uwzględnia również diagnozowanie oraz leczenie bólu kręgosłupa, realizowane za pomocą najnowocześniejszych metod terapeutycznych.

Leczenie Bólu jest zalecane przy schorzeniach kręgosłupa jako terapia towarzysząca, zarówno przy leczeniu zabiegowym, jak i zachowawczym, w sytuacji gdy:

  • ból uniemożliwia realizację leczenia zachowawczego;
  • ból nie ustąpił, mimo przeprowadzenia leczenia zabiegowego.

Konsultacja w Poradni Leczenia Bólu jest zalecana w przypadku występowania przewlekłych, nieustępujących, ostrych zespołów bólowych w celu precyzyjnego zdiagnozowania przyczyn bólu oraz doboru właściwej metody leczenia w postaci programu farmakologicznego lub leczenia zabiegowego bólu, jako postępowania towarzyszącego leczeniu operacyjnemu lub zachowawczemu.

5. KONSULTACJA NEUROLOGICZNA

Realizując założenia programu lekarz specjalista chirurgii kręgosłupa może zlecić konsultację pacjenta z lekarzem specjalistą neurologii. Konsultacja w Poradni Neurologicznej jest zalecana w przypadku stwierdzenia u pacjenta deficytów neurologicznych, wymagających dodatkowej oceny.

6. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa obejmuje również udzielenie pacjentowi wsparcia psychologicznego, szczególnie ważnego w ciężkich stanach chorobowych, uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie.

Konsultacja w Poradni Psychologicznej może być stosowana jako terapia towarzysząca, zarówno w leczeniu zabiegowym, jak i zachowawczym. Psychologiczne konsultowanie pacjenta przy realizacji leczenia zabiegowego może obejmować okres kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz jego hospitalizacji.