Operacje endoskopowe kręgosłupa • Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

O ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

Szpital Vital Medic jest jednym z niewielu w Polsce, który oferuje pełny zakres endoskopowych zabiegów operacyjnych kręgosłupa.

Korzyści operacji endoskopowej kręgosłupa:

 • mniejsze dolegliwości bólowe po operacji
 • minimializacja ryzyka krwawienia śródoperacyjnego, infekcji rany i powstania blizny w kanale kręgowym
 • maksymalne zaoszczędzenie struktur stabilizujących kręgosłup (więzadeł, mięśni, kości kręgosłupa)
 • krótki okres hospitalizacji, szybka rehabilitacja i powrót do zdrowia

Bezwzględne kryteria kwalifikacji do zabiegu operacyjnego:

 • niedowład lub porażenie kończyny dolnej
 • zaburzenia ze strony zwieraczy (nietrzymanie moczu)

Względne kryteria kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, gdy leczenie operacyjne pozwala na natychmiastowe, skuteczne uwolnienie pacjenta od dolegliwości:

 • korzeniowy zespół bólowy kończyny dolnej z bólem lub bez bólu pleców
 • dodatnie objawy rozciągowe
 • brak satysfakcjonującej poprawy po rehabilitacji i leczeniu zachowawczym

Po ustaleniu rozpoznania i prawidłowych wskazań do leczenia operacyjnego zabieg powinien być przeprowadzony najszybciej, jak to tylko możliwe. Zapobiega to niekorzystnym zmianom mechaniki kręgosłupa, a w konsekwencji szybko postępującym zmianom zwyrodnieniowym. Szybkie usunięcie przyczyny dolegliwości pozwala po rehabilitacji na powrót do pełnej aktywności fizycznej. Każda operacja dyskopatii lędźwiowej niesie ze sobą pewne ryzyko. Postęp w zakresie metod operacyjnych i zastosowanie nowoczesnych technologii (mikroskop, endoskop) pozwala na zminimalizowanie tego ryzyka.

Jedną z najczęściej wykonywanych procedur w chirurgii kręgosłupa jest DISCEKTOMIA LĘDŹWIOWA. Oznacza wycięcie krążka międzykręgowego czyli dysku.  Podczas zabiegu usuwane jest położone ośrodkowo jądro miażdżyste. Celem zabiegu jest wycięcie fragmentu dysku uciskającego korzeń nerwowy.

Mikrodyscektomia endoskopowa – jest najnowocześniejszą techniką leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej. Rana pooperacyjne jest wielkości < 1 cm przy minimalnym uszkodzeniu tkanek miękkich. Praktycznie nie występuje ryzyko pooperacyjnej niestabilności kręgosłupa, ryzyko utraty krwi czy infekcji rany operacyjnej. Powiększenie i kąt patrzenie kamery endoskopu pozwala na szeroki wgląd w kanał kręgowy bez usuwania struktur kostnych kręgosłupa.

Metoda endoskopowej operacji przepukliny jądra miażdżystego wymaga precyzyjnej kwalifikacji jeżeli chodzi o techniczne możliwości dostępu do kanału kręgowego i lokalizacji patologii względem naturalnych otworów kostnych kręgosłupa. Należy więc przeanalizować warunki anatomiczne na podstawie dostępnych badań obrazowych. Najczęściej wykonywane jest badanie rezonansu magnetycznego kanału kręgowego i zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa. W niektórych przypadkach koniczne jest wykonanie dodatkowo badania tomografii komputerowej. Wszystkie te badania pozwalają na postawienie właściwego rozpoznania, zaplanowanie optymalnego dostępu endoskopowego i przeprowadzenie skutecznej operacji. To z kolei warunkuje ustąpienie dolegliwości i powrót do codziennej aktywności.

Przebieg zabiegu

W trakcie operacji chory leży na brzuchu. W pierwszej kolejności wyznacza się miejsce nacięcia skóry w odniesieniu do celu jakim jest przepuklina jądra miażdżystego. Następnie przez niewielkie nacięcie skóry długości < 1 cm, pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG wprowadza się endoskop do kanału kręgowego w miejsce, w którym znajduje się przepuklina. Obserwując obraz na monitorze, w kilkukrotnym powiększeniu pozwalającym uzyskać maksymalną precyzję, usuwa się przepuklinę do czasu uwidocznienia prawidłowo odbarczonych struktur nerwowych. Czas zabiegu przeprowadzonego metodą endoskopową wynosi ok. 60 minut.

Wykonywanie zabiegów endoskopowych wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu i doświadczonego zespołu operacyjnego. Konieczna jest sala operacyjna wyposażona w tor wizyjny i monitor wysokiej rozdzielczości, endoskop operacyjny oraz śródoperacyjny aparat rentgenowski. Szpital Vital Medic dysponuje nowoczesnym endoskopem Vertebris firmy Wolf (Niemcy). Endoskop umożliwia zastosowanie 3 różnych dostępów operacyjnych.

Rodzaje operacji endoskopowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego:

 • Dostęp tylno-boczny – najłatwiejsza technicznie metoda i najczęściej wykonywana w innych ośrodkach reklamujących wykonywania zabiegów endoskopowych.

Umożliwia usuniecie przepukliny w okolicy bocznej kanału kręgowego. Nie pozwala na właściwe uwidocznienie struktur kanału kręgowego i ocenę skuteczności odbarczenia korzenia rdzeniowego. Często stosowany jako metoda pośredniego odbarczenia – wewnątrzdyskowe usunięcie jądra miażdżystego, której skuteczność nie zawsze jest wystarczająca, a efekt często krótkotrwały. W szpitalu Vital Medic bardzo rzadko stosowana metoda. 

 • Dostęp tylny – interlaminarny, czyli przez więzadło żółte.

Najczęściej wykonywany na poziomie L5/S1. Przez naturalne „okienko kostne” w tylnej części kręgosłupa, pod kontrola śródoperacyjnego aparatu RTG wprowadza się endoskop do kanału kręgowego. Nie usuwa się więzadła żółtego, a jedynie je nacina. Nie usuwa się kości kręgosłupa. Pod kontrolą wzroku i w powiększeniu (obraz na monitorze), zatem zmniejszając ryzyko uszkodzenia struktur nerwowych do minimum, odsuwa się worek oponowy wraz z korzeniem rdzeniowym. Następnie usunięta zostaje przepuklina jądra miażdżystego z kanału kręgowego. Usuwa się endoskop. Ranę pooperacyjną (< 1 cm) zamyka się jednym szwem.

Metoda pozwala na dostęp do przepuklin w środkowej i bocznej części kanału kręgowego po stronie operowanej.

 • Dostęp boczny – transforaminalny, czyli przez otwór międzykręgowy.

Najczęściej wykonywany na poziomie L4/L5 i powyżej. Przez naturalne „okienko kostne”, jakim jest otwór  międzykręgowy i pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG wprowadza się endoskop do kanału kręgowego. Usuwa się przepuklinę jądra miażdżystego do momentu uwidocznienia prawidłowo odbarczonego worka oponowego i korzenia rdzeniowego. Usuwa się endoskop. Ranę pooperacyjną (< 1 cm) zamyka się jednym szwem.

Metoda pozwala na dostęp do przepuklin zlokalizowanych w środkowej i bocznej części kanału po stronie operowanej oraz w ekstremalnych sytuacja również po stronie przeciwnej.

Po zabiegu operacyjnym:

Chorzy mogą być uruchamiani w dniu operacji, jednak w ograniczonym zakresie. Pacjent może samodzielnie chodzić po swoim pokoju, korzystać z toalety. W następnym dniu chory jest uruchamiany w asyście wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Zostaje również przeszkolony w zakresie dalszej rehabilitacji pooperacyjnej i otrzymuje zestaw ćwiczeń do domu. Następnie po kontroli lekarskiej może udać się do domu.

Bezpośrednio po zabiegu chory nie powinien samodzielnie prowadzić samochodu. Nie występuje istotna śródoperacyjna utrata krwi oraz powikłania gojenia rany pooperacyjnej. Po zabiegu endoskopowym ustępują zarówno dolegliwości bólowe pleców, jak i kończyn dolnych.

Okres rekonwalescencji po zabiegu trwa około 6 tygodni.

Często efekt leczniczy jest spektakularny, jednak zależ to od rodzaju schorzenia, jego czasu trwania przed operacją oraz od zakresu wykonanej operacji.

Dostęp tylny i boczny są najczęściej wykonywane w szpitalu Vital Medic. Są one trudne technicznie i wymagają dużego doświadczenia. Ich skuteczność w porównaniu do metody tylno-bocznej jest jednak znacznie większa. Dzięki większemu wachlarzowi możliwości można z dużym powodzeniem operować endoskopowo większość chorych z przepukliną jądra miażdżystego. Wielkość i lokalizacja przepukliny najczęściej nie jest ograniczeniem dla metody endoskopowej.

W niektórych przypadkach nie da się uniknąć tradycyjnych operacji. Jednak rozwój metody endoskopowej pozwala z dnia na dzień poszerzać wskazania do leczenia endoskopowego o leczenie stenozy (zwężenia) kanału kręgowego, zabiegi przeciwbólowe w zakresie kręgosłupa czy stosowanie implantów z wykorzystaniem minimalnie inwazyjnych dostępów. Skrupulatna analiza badań obrazowych, przestrzeganie kryteriów kwalifikacji do zabiegu i doświadczenie operatora pozwala na uzyskanie dobrych wyników leczenia.

O ODDZIALE

Oddział Wieloprofilowy zajmuje się głównie interdyscyplinarnym leczeniem schorzeń ortopedycznych kręgosłupa, dolnych i górnych kończyn oraz  chirurgią twarzowo-szczękową.

Współpraca z Neurochirurgią otworzyła nowe, w skali Polski, możliwości kompleksowego podejścia do leczenia tych schorzeń.

Pacjenci na oddziale otoczeni są całodobową i pełną opieką personelu medycznego.

Świadczenia udzielane przez szpital w ramach Oddziału Wieloprofilowego są realizowane w ramach komercyjnych usług medycznych.

Dzięki ultranowoczesnej diagnostyce wprowadziliśmy na stałe do leczenia techniki oparte na komputerowym planowaniu zabiegów oraz indywidualnym doborze implantów, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w procesie zabiegowym.

Oddział Wieloprofilowy mieści się na drugiej kondygnacji szpitala. Do dyspozycji pacjentów oddaliśmy 20 łóżek w nowocześnie wyposażonych pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. Każdy z pokoi posiada oddzielną łazienkę z prysznicem oraz toaletą. Wszystkie sale są klimatyzowane, a ponadto, jako jedyny szpital w Polsce, zainstalowaliśmy w placówce ogrzewanie podłogowe. Do dyspozycji pacjentów we wszystkich pokojach są również lodówki.