BADANIA DIAGNOSTYCZNE - Vital Medic
VITAL MEDIC
Umów wizytę 

+48 77 549 26 00

BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM

Badanie:

Cena (PLN):

MR badanie obszaru głowy przeglądowe

550,00

MR angiografia naczyń głowy

550,00

MR szyi przeglądowe

570,00

MR stawu przeglądowe (łokieć, kolano, biodro, inne)

550,00

MR kręgosłupa – jeden odcinek

550,00

 MR kręgosłupa – sekwencja 3D T2 (uzupełniająca)

350.00

MR jamy brzusznej przeglądowe

570,00

MR miednicy przeglądowe

570,00

MR cholangiografia

570,00

MR dwie okolice anatomiczne przeglądowe

1000,00

MR trzy odcinki przeglądowe

1500,00

MR specjalnie dedykowane stawu kolanowego (tylko badanie kontrolne po operacji ACL, jeżeli badanie poprzednie było wykonywane w naszej pracowni)

350,00

Do wykonania badania rezonansu magnetycznego nie jest konieczne skierowanie.

Koszt kontrastu do badania wynosi 150,00 PLN. O konieczności podania kontrastu do badania decyduje lekarz radiolog.

Cena badania obejmuje:

  • wykonanie procedury medycznej;
  • opis badania;
  • płytę CD z dokumentacją.

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Badanie:

Cena (PLN):

TK głowy

280,00

TK przysadki mózgowej

280,00

TK oczodołów

280,00

TK twarzoczaszki

280,00

TK piramid kości skroniowych

280,00

TK zatok obocznych nosa

280,00

TK nosogardzieli

280,00

TK szyi

300,00

TK kończyny górnej lub dolnej

300,00

TK klatki piersiowej i śródpiersia

300,00

TK klatki piersiowej niskodawkowe (HRTC płuc)

300,00

TK kręgosłupa jeden odcinek L/S lub Th lub C

300,00

TK jamy brzusznej

300,00

TK miednicy

300,00

TK badanie dwóch sąsiednich okolic anatomicznych

500,00

Badania naczyniowe (angio TK) – badanie z kontrastem

TK angiografia tętnic mózgowych (angio-TK)

550,00

TK angiografia aorty (aorta i tętnice biodrowe)

550,00

TK angiografia tętnic kończyn dolnych (aorta brzuszna, tętnice biodrowe, tętnice kończyn dolnych)

700,00

TK angiografia tętnic szyjnych (łuk aorty, tętnice szyjne, koło Willisa)

550,00

TK angiografia mózgu

550,00

TK angiografia tętnic nerkowych

550,00

TK angiografia tętnic trzewnych

550,00

TK angiografia tętnic płucnych

550,00

TK angiografia tętnic szyjnych i tętnic mózgowych

700,00

TK serca (angio TK naczyń wieńcowych, ocena funkcji lewej komory oraz calcium scoring)

900,00

Do wykonania badania tomografii komputerowej konieczne jest skierowanie. Koszt kontrastu do badania wynosi 100,00 PLN. O konieczności podania kontrastu do badania decyduje lekarz radiolog.

BADANIA RTG

Badanie:

Cena (PLN):

 

1 Projekcja:

2 Projekcje:

RTG głowy

45,00

75,00

RTG kończyny górnej lub dolnej

45,00

75,00

RTG klatki piersiowej

45,00

75,00

RTG kręgosłupa – jeden odcinek

45,00

75,00

RTG jamy brzusznej

45,00

75,00

RTG miednicy

45,00

75,00

RTG urografia

200,00

RTG całego kręgosłupa

200,00

RTG całej kończyny dolnej – projekcja ORTO

200,00

Cena badania obejmuje:

  • wykonanie procedury medycznej;
  • opis badania;
  • płytę CD z dokumentacją.

Koszt każdej kolejnej projekcji wynosi 25,00 PLN.

Do wykonania rentgena konieczne jest skierowanie.

BADANIA USG

Badanie:

Cena (PLN):

USG szyi 150,00
USG tarczycy 150,00
USG ślinianek 150,00
USG jam opłucnowych 150,00
USG jamy brzusznej 150,00
USG układu moczowego z oceną zalegania po mikcji 150,00
USG moszny 150,00
USG węzłów chłonnych 150,00
USG tkanek miękkich 150,00
USG gruczołów piersiowych u dzieci 150,00
USG przerostowego zwężenia odźwiernika u dzieci 150,00

UDP – Ultrasonograficzne badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

150,00

TCD – Transkranialne badanie dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych

150,00
UDP + TCD 250,00
Echo serca 150,00

Do wykonania badania ultrasonograficznego nie jest konieczne skierowanie.

Badania UDP i TCD wykonywane są w ramach poradni neurologicznej.

Ceny obowiązują od dnia 10.05.2017 r.