ZABIEGI OPERACYJNE KOLANA I BIODRA

Zabiegi operacyjne kolana i biodra, realizowane w szpitalu Vital Medic, przeprowadzane są w leczeniu zaawansowanych, pierwotnych oraz wtórnych zmian zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych.

U pacjentów z urazami stawów kolanowych i biodrowych oraz ze zmianami zwyrodnieniowymi wykonuje się protezoplastyki oraz rekonstrukcje, pozwalające na przywrócenie sprawności fizycznej i uwolnienie od przewlekłego bólu.

Jedną z możliwości  skutecznego leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej jest wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego. Operacje te przywracają utracone funkcje tych stawów. Obecnie stosowane są endoprotezy całkowite, częściowe, cementowe, bezcementowe, hybrydowe, związane oraz niezwiązane.