Rehabilitacja lecznicza

Indywidualne programy rehabilitacji dostosowane do potrzeb pacjentów

PROGRAM REHABILITACJI

Rekomendowaną metodą postępowania jest stosowanie terapii indywidualnej w pracy z pacjentem. Specjalista fizjoterapii podczas konsultacji ustala program rehabilitacji, opracowany w oparciu o wywiad i przeprowadzone badanie funkcjonalne. Program ma na celu poprawę efektywności całego procesu leczenia przez zastosowanie indywidualnie dobranego pakietu ćwiczeń i zabiegów.

W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego program rehabilitacji będzie dodatkowo uwzględniał potrzebę podziału rehabilitacji na część przedzabiegową, okołozabiegową oraz pozabiegową.

Pakiety rehabilitacyjne łączą w sobie indywidualną terapię fizjoterapeutyczną z programem edukacji pacjentów po leczeniu zachowawczym oraz zabiegowym. W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroką gamę zabiegów kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych z zakresu terapii manualnej, osteopatii oraz treningu funkcjonalnego.

DLA KOGO?

Do skorzystania z usług zapraszamy szczególnie osoby cierpiące na bóle kręgosłupa, neuralgie, nerwobóle, zmiany zwyrodnieniowe stawów, migreny pochodzenia napięciowego, zespoły przeciążeniowe narządu ruchu oraz pacjentów, wymagających usprawnienia po urazach komunikacyjnych, sportowych lub zabiegach operacyjnych.

Świadczymy również rehabilitację domową dla pacjentów leżących. Realizacja rehabilitacji jest możliwa tylko na terenie Kluczborka, a czas jej trwania wynosi 1 godzinę. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzane jest dodatkowo badanie funkcjonalne pacjenta w celu właściwego rozpoznania schorzenia oraz doboru odpowiedniego rodzaju zabiegów.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Pacjenci są przyjmowani na konsultacje ze specjalistą fizjoterapii na podstawie rozpoznania lekarskiego. Podczas konsultacji pacjent powinien mieć ze sobą pełną dokumentację medyczną.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZABIEGI?

Pacjent korzystający z zabiegów powinien posiadać:

 • ręcznik;
 • zmienne obuwie;
 • strój gimnastyczny.

METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE:

1. METODY SPECJALNE, KINEZYTERAPIA I MASAŻ:

 • metody specjalne: metoda neurofizjologicznego usprawniania PNF, metoda McKenziego, PRI – Postural Restoration Institute – miokinematyczna obudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego, mikrokinezyterapia;
 • terapia manualna, obejmująca metody i techniki leczenia odwracalnych zaburzeń układu ruchu: mobilizacje, manipulacje, neuromobilizacje, poizometryczna relaksacja mięśni, terapia tkanek miękkich, terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich;
 • trening funkcjonalny, mający na celu wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej: ćwiczenia stabilizacji centralnej, ćwiczenia spiralnej stabilizacji mięśniowej, ćwiczenia propriocepcji (czucia głębokiego), trening sensomotoryczny z wykorzystaniem mobilnego podłoża;
 • ćwiczenia ogólnie usprawniające, wydolnościowe, wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia bierne, ćwiczenia z taśmą thera band lub na piłce rehabilitacyjnej, ćwiczenia równoważne i koordynacyjne;
 • pionizacja, nauka chodu, treningi i ćwiczenia poprawiające jakość chodu;
 • ćwiczenia przyjmowania prawidłowej postawy ciała – pozycji siedzącej, stojącej, w sytuacjach wymuszonych;
 • manualny drenaż limfatyczny;
 • masaż leczniczy, masaż gorącymi kamieniami oraz masaż stemplami ziołowym;
 • terapia z wykorzystaniem systemu Redcord Workstation Professional, umożliwiająca fizjoterapię z wykorzystaniem obszernej grupy ćwiczeń, które dobierane są indywidualnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb pacjenta;
 • dodatkowo po zabiegu operacyjnym: ćwiczenia krążeniowe i przeciw zakrzepowe, ćwiczenia na szynie CPM (ciągły ruch bierny), ćwiczenia oddechowe, nauka wstawania, nauka chodu o kulach.

2. FIZYKOTERAPIA I HYDROTERAPIA:

 • terapia radialną falą uderzeniową (RSWT), urządzeniem Shockmaster 500, nowoczesną i wysoce efektywną metodę zabiegową w terapii ścięgien, więzadeł, torebek stawowych, mięśni oraz kości;
 • terapia laserem wysokoenergetycznym MPHi z wielodiodową sondą ręczną, z ciągłym, impulsowym źródłem promieniowania laserowego MLS o mocy aż 1100 mW;
 • krioterapia miejscowa oparami ciekłego azotu;
 • pole magnetyczne małej częstotliwości;
 • biostymulacyjny laser niskoenergetyczny;
 • elektroterapia (prądy TENS, prądy interferencje, jonoforeza, diadynamiczne, Traeberta);
 • ultradźwięki i fonoforeza;
 • światło podczerwone z filtrem czerwonym;
 • światło podczerwone z filtrem niebieskim;
 • kąpiel borowinowa całkowita;
 • kąpiel solankowa całkowita;
 • kąpiel perełkowa całkowita;
 • kąpiel wirowa częściowa kończyn dolnych;
 • kąpiel wirowa częściowa kończyn górnych.