REHABILITACJA

Świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zakład Rehabilitacji szpitala Vital Medic to nowoczesny ośrodek leczenia chorób narządu ruchu, przede wszystkim kręgosłupa, ale również stawów kończy dolnych oraz górnych. W zakresie rehabilitacji dziennej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej pacjenci mogą skorzystać z pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rehabilitacja dzienna oraz fizjoterapia ambulatoryjna

Świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji po urazach oraz zabiegach operacyjnych, a także w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

Oferta polecana jest pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują intensywnej rehabilitacji, jednak nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej NFZ finansuje do 5 zabiegów leczniczych dziennie, realizowanych w 10-dniowym cyklu terapeutycznym.

Czas trwania leczenia rehabilitacyjnego, realizowanego w ramach rehabilitacji dziennej, wynosi 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach leczenie może być wydłużone do 6 tygodni.

Zabiegi wykonujemy w przestronnej, 100-metrowej sali do ćwiczeń oraz w wyposażonych w aparaturę zabiegową, komfortowych gabinetach.

Nasz Zespół, złożony z doświadczonych i wykwalifikowanych fizjoterapeutów, zapewni Państwu pełną i fachową opiekę oraz indywidualny plan terapii, uwzględniający zalecenia lekarzy specjalistów.

Oferta zabiegów

W ramach rehabilitacji leczniczej zapraszamy Państwa na:

 • Terapię indywidualną (m.in.: terapie manualne, neuromobilizacje, terapię tkanek miękkich, ćwiczenia stabilizacji centralnej, masaż leczniczy, drenaż limfatyczny i wiele innych metod specjalnych);
 • Kinezyterapię (m.in.: ćwiczenia ogólnousprawniające, wydolnościowe, wzmacniające, rozciągające, ćwiczenia za pomocą różnych urządzeń, piłek rehabilitacyjnych i taśm thera band);
 • Fizykoterapię (m.in.: elektroterapię, terapię ultradźwiękami, laserem nisko i wysoko energetycznym, krioterapię, terapię polem magnetycznym, terapię falą uderzeniową, kąpiele wodne perełkowe i borowinowe, kąpiele wirowe kończyn).

Jak się zapisać?

Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni) oraz dowodu osobistego. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie powinno zawierać:

 • wpis: Skierowanie na Rehabilitację Ambulatoryjną lub Skierowanie na Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;
 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ);
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację;
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
 • datę wystawienia skierowania;
 • numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik rejestracji ustala datę i kieruje pacjenta na konsultację fizjoterapeutyczną. Podczas konsultacji pacjent powinien mieć ze sobą pełną dokumentację medyczną. Po wizycie otrzymuje się kartę zabiegową i ustalany jest termin oraz plan zabiegów.

Co zabrać ze sobą na zabiegi?

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik;
 • zmienne obuwie;
 • strój gimnastyczny.

Rejestracja pacjentów:

telefon vm + 48 77 549 26 00

e-mail: rejestracja@vitalmedic.pl