PRACOWNIA USG

W Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej znajdują się trzy nowoczesne ultrasonografy marki GE Logiq P6 Premium/Logiq F3.

Badania wykonywane w Pracowni USG to m.in.:

  • USG szyi;
  • USG tarczycy;
  • USG ślinianek;
  • USG jam opłucnowych;
  • USG jamy brzusznej;
  • USG układu moczowego z oceną zalegania po mikcji;
  • USG moszny;
  • USG węzłów chłonnych;
  • USG tkanek miękkich.

Wykonywane są również badania USG u dzieci: gruczołów piersiowych oraz przerostowego zwężenia odźwiernika.

Nasi specjaliści z zakresu neurologii przeprowadzają ultrasonograficzne badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych oraz transkranialne badania dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych.

Do wykonania badania ultrasonograficznego nie jest wymagane skierowanie.