PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Tomograf dedykowany do diagnostyki serca oraz angiografii tętnic wieńcowych

STRUKTURA

REJESTRACJA

Do wykonania badania TK wymagane jest skierowanie od lekarza.

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Obsługi Pacjenta Szpitala Vital Medic.

+48 77 549 26 00

rejestracja@vitalmedic.pl

BADANIA TK

Bardzo nowoczesny tomograf komputerowy pozwala na skrócenie czasu badania, co minimalizuje dawkę promieniowania i poprawia komfort pacjenta.

Niejonowe, niskoosmolarne środki kontrastowe podawane są za pomocą dwukanałowej strzykawki automatycznej w celu uzyskania jak najlepszych obrazów.

BADANIA WYKONYWANE W PRACOWNI TK:

 • TK głowy;
 • TK przysadki;
 • TK twarzoczaszki;
 • TK piramid kości skroniowych;
 • TK oczodołów;
 • TK zatok obocznych nosa;
 • TK szyi;
 • TK krtani;
 • TK nosogardzieli;
 • TK tarczycy;
 • TK ślinianek;
 • TK kręgosłupa;
 • TK kości;
 • TK stawów;
 • TK klatki piersiowej i śródpiersia;
 • TK płuc (HRCT);
 • TK jamy brzusznej i miednicy małej.

Angio-TK:

 • TK tętnic mózgowych;
 • TK tętnic wieńcowych;
 • TK tętnic szyjnych i kręgowych;
 • TK tętnic biodrowych i kończyn dolnych.

Badania wysokospecjalistyczne:

 • TK serca (calcium scoring).

SPRZĘT

64-rzędowy tomograf komputerowy marki GE Optima CT 660 (128 warstw).

Aparat posiada nowoczesny system ASiR, pozwalający na redukcję dawki promieniowania rentgenowskiego aż do 65%, bez obniżenia jakości obrazowania.