PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej szpitala Vital Medic dysponujemy bardzo nowoczesnym 64-rzędowym tomografem komputerowym marki GE Optima CT 660 (128 warstw). Aparat ten posiada specjalny system redukcji dawki promieniowania, co pozwala na uzyskanie doskonałej jakości obrazów przy minimalnej dawce dla pacjenta. Zastosowanie tak nowoczesnej aparatury, unikatowej na Opolszczyźnie, pozwala na skrócenie czasu badania, co znacznie poprawia komfort pacjenta.

Aby zminimalizować ryzyko powikłań stosujemy nowoczesne, niejonowe, niskoosmolarne środki kontrastowe. Celem uzyskania jak najlepszych obrazów środek kontrastujący jest podawany za pomocą dwukanałowej strzykawki automatycznej.

W Pracowni Tomografii Komputerowej przeprowadza się badania:

 • TK głowy;
 • TK przysadki;
 • TK twarzoczaszki;
 • TK piramid kości skroniowych;
 • TK oczodołów;
 • TK zatok obocznych nosa;
 • TK szyi;
 • TK krtani;
 • TK nosogardzieli;
 • TK tarczycy;
 • TK ślinianek;
 • TK kręgosłupa;
 • TK kości;
 • TK stawów;
 • TK klatki piersiowej i śródpiersia;
 • TK płuc (HRCT);
 • TK jamy brzusznej i miednicy małej.

Angio-TK:

 • TK tętnic mózgowych;
 • TK tętnic wieńcowych;
 • TK tętnic szyjnych i kręgowych;
 • TK tętnic biodrowych i kończyn dolnych.

Badania wysokospecjalistyczne:

 • TK serca (calcium scoring)

Do wykonania badania tomografii komputerowej wymagane jest skierowanie lekarza.