Poradnie

Zdrowie pod okiem specjalistów

ZAKŁAD PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Zakład Poradni Specjalistycznych oraz Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonują w Szpitalu Vital Medic od stycznia 2015 r.

Pacjenci mogą korzystać zarówno ze specjalistycznych konsultacji neurochirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych, w zakresie leczenia bólu oraz leczenia wad postawy u dzieci, jak również z konsultacji rehabilitacyjnych oraz psychologicznych.

Ponadto do dyspozycji pacjentów pozostaje lekarz medycyny rodzinnej oraz pediatra.

Dział Obsługi Pacjenta Szpitala Vital Medic służy rejestracji oraz przyjęciom pacjentów do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Poradni Specjalistycznych, Poradni Lekarza Rodzinnego oraz na Izbę Przyjęć Szpitala Vital Medic.

Aby ułatwić pacjentom orientację w przebiegu leczenia oraz przechodzenie przez poszczególne jego etapy powstała funkcja Koordynatora pacjenta. Koordynatorzy pacjentów wspierają chorych informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie oraz pomagają w ich komunikacji z lekarzami. Dzięki temu proces terapeutyczny może być sprawnie realizowany.

Głównym zadaniem Koordynatora jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach leczenia pacjenta, tak aby było ono dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia.

Zadania Koordynatora pacjenta:

  • koordynuje plan leczenia pacjenta;
  • dba aby dokumentacja medyczna pacjenta była kompletna;
  • udziela pacjentowi wszystkie niezbędne informacje związane z leczeniem.