PORADNIA LECZENIA BÓLU

W Poradni Leczenia Bólu konsultacji udziela:

  • dr n. med. Luay Al-Qadi                           

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Terminy przyjęć: wtorek 15:00 – 18:00

Cena konsultacji:
190,00 PLN pierwsza wizyta
120,00 PLN kolejna wizyta

W Poradni Leczenia Bólu pacjenci uzyskają pomoc w przypadkach występowania nieustępujących, ostrych zespołów bólowych kręgosłupa i narządu ruchu.

Konsultacja obejmuje przeprowadzenie z pacjentem wywiadu, na podstawie którego ustalany jest indywidualny program leczenia bólu. W zależności od rodzaju dolegliwości program ten może obejmować leczenie farmakologiczne lub zabiegowe.

W ramach zabiegowego leczenia bólu stosuje się obwodowe blokady okołonerwowe.

Leczenie bólu może być zastosowane również jako terapia uzupełniająca podczas operacyjnego lub zachowawczego leczenia schorzenia, będącego źródłem bólu.

Konsultacje prowadzone są w ramach porad prywatnych i nie wymagają skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w Zakładzie Poradni Specjalistycznych szpitala Vital Medic.

Rejestracja:

telefon vm + 48 (77) 549 26 00

e-mail: rejestracja@vitalmedic.pl