PORADNIA LECZENIA BÓLU

Leczenie ostrych zespołów bólowych kręgosłupa i narządu ruchu

KONSULTACJE W PORADNI LECZENIA BÓLU

W Poradni Leczenia Bólu pacjenci uzyskają pomoc w przypadkach występowania nieustępujących, ostrych zespołów bólowych kręgosłupa i narządu ruchu.

Konsultacja obejmuje przeprowadzenie z pacjentem wywiadu, na podstawie którego ustalany jest indywidualny program leczenia bólu. W zależności od rodzaju dolegliwości program ten może obejmować leczenie farmakologiczne lub zabiegowe.

W ramach zabiegowego leczenia bólu stosuje się obwodowe blokady okołonerwowe.

Leczenie bólu może być zastosowane również jako terapia uzupełniająca podczas operacyjnego lub zachowawczego leczenia schorzenia, będącego źródłem bólu.

TERMINY KONSULTACJI

wtorek 15:00 – 18:00

Konsultacje prowadzone są w ramach porad prywatnych i nie wymagają skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.