PAKIETY REHABILITACYJNE

10-dniowe i 5-dniowe programy rehabilitacji

Program rehabilitacji realizowany w pakiecie rehabilitacyjnym ustalany jest indywidualnie dla pacjenta podczas obligatoryjnej konsultacji ze specjalistą fizjoterapii, który przeprowadza z pacjentem wywiad oraz badanie funkcjonalne.

Rehabilitacja dostosowana jest do potrzeb pacjentów zarówno po przebytych zabiegach operacyjnych, jak i stosujących wyłącznie leczenie zachowawcze. Pakiety rehabilitacyjne realizowane są w ciągu 10 lub 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku. W ramach pakietów 10-dniowych pacjent ma również możliwość skorzystania w sobotę z zabiegów relaksacyjnych. Specjaliści fizjoterapii jednoznacznie rekomendują 10-dniowe pakiety jako bardziej skuteczne, dające pacjentowi większe szanse na odzyskanie sprawności i podwyższenie komfortu życia.

W ramach pakietów rehabilitacyjnych, realizowanych w trybie podstawowym, pacjent uczestniczy w 2-godzinnych zajęciach fizjoterapeutycznych dziennie, przeprowadzanych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

10-DNIOWY
Cena za 1 godzinę: 65,00 PLN
 
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 • 10 zajęć terapii indywidualnej z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (45 min./dzień);

 • 10 zabiegów z zakresu kinezyterapii (45 min./dzień);

 • 30 zabiegów z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (30 min./dzień);

 • Relaksacyjna sobota.

5-DNIOWY
Cena za 1 godzinę: 70,00 PLN
 
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 • 5 zajęć terapii indywidualnej z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (45 min./dzień);

 • 5 zabiegów z zakresu kinezyterapii (45 min./dzień);

 • 15 zabiegów z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (30 min./dzień).

Pakiety Rehabilitacyjne INTENSIVE

Pakiety rehabilitacyjne mogą być realizowane również w wersji rozszerzonej INTENSIVE. Wówczas pacjent uczestniczy w 3-godzinnych zajęciach fizjoterapeutycznych dziennie, realizowanych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

10-DNIOWY INTENSIVE
Cena za 1 godzinę: 60,00 PLN
 
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 • 10 zajęć terapii indywidualnej z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (60 min./dzień);

 • 10 zabiegów z zakresu kinezyterapii (60 min./dzień);

 • 30 zabiegów z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (60 min./dzień);

 • Relaksacyjna sobota.

5-DNIOWY INTENSIVE
Cena za 1 godzinę: ~ 64,00 PLN
 
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 • 5 zajęć terapii indywidualnej z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (60 min./dzień);

 • 5 zabiegów z zakresu kinezyterapii (60 min./dzień);

 • 15 zabiegów z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (60 min./dzień).

Pakiety Rehabilitacyjne PLUS

W celu zapewnienia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom zamiejscowym szpital Vital Medic umożliwia skorzystanie z pakietów rehabilitacyjnych w wersji PLUS, obejmującej zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym z łazienką oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

10-dniowe Pakiety Rehabilitacyjne w wersji PLUS obejmują 10 dni roboczych, wypełnionych zajęciami rehabilitacyjnymi oraz dwa dni weekendowe. 12-dniowy pobyt rozpoczyna się w poniedziałek i trwa do piątku następnego tygodnia. W sobotę pacjent ma możliwość skorzystania z zabiegów relaksacyjnych. Wolna niedziela pozostaje w pełni do dyspozycji pacjenta.

Możliwe miejsca zakwaterowania:

 • Hotel Spałka****, ul. Waryńskiego 16, 46-200 Kluczbork;
 • Sommer Residence****, Kuniów 101 A, 46-200 Kluczbork;
 • Villa Castello, Rynek 19, 46-200 Kluczbork;
 • Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork.

Zakwaterowanie oraz wyżywienie płatne odrębnie.

Pakiet Edukacyjny

Pakiet Edukacyjny to 3-godzinna rehabilitacja z fizjoterapeutą, podczas której pacjent zostaje zapoznany z prawidłowymi nawykami ruchowymi dnia codziennego oraz otrzymuje wskazówki do wykonywania ćwiczeń w domu.

Pakiet Edukacyjny może być stosowany także jako leczenie doraźne, kontynuowane następnie w ramach pakietów rehabilitacyjnych.

EDUKACYJNY 1-DNIOWY
Cena za 1 godzinę: 100,00 PLN
 
Elementy wchodzące w skład pakietu:
 • terapia indywidualna z fizjoterapeutą w oparciu o wybrane metody (60 min.);

 • zabiegi z zakresu kinezyterapii (60 min.);

 • zabiegi z zakresu fizykoterapii i/lub hydroterapii (60 min.).

W każdym pakiecie mogą być realizowane:

1. Terapia indywidualna z fizjoterapeutą:

 • Dynamiczna stabilizacja kręgosłupa (przywrócenie nerwowo-mięśniowej rekrutacji mięśnia wielodzielnego, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, przepony, poprzecznego brzucha);
 • System spiralnej stabilizacji mięśniowej;
 • Neuromobilizacja;
 • Terapia manualna;
 • Terapia punktów spustowych;
 • Terapia z zakresu mikrokinezyterapii i terapii tkanek miękkich;
 • Masaż tkanek głębokich;
 • Ćwiczenia metodą PNF;
 • Ćwiczenia McKenziego;
 • Ćwiczenia czynno-bierne;
 • Ćwiczenia bierne;
 • Poizometryczna relaksacja;
 • Nauka prawidłowego chodu i właściwego obciążania kończyn;
 • Trening sensomotoryczny z wykorzystaniem mobilnego podłoża;
 • Trening funkcjonalny przygotowujący do bezpiecznego uprawiania sportu i rekreacji;
 • Kinesiotaping;

2. Zabiegi z zakresu kinezyterapii:

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem;
 • Ćwiczenia poprawiające zakres ruchu;
 • Ćwiczenia równoważne;
 • Ćwiczenia koordynacyjne;
 • Ćwiczenia izometryczne;
 • Trening wydolnościowy;
 • Trening sensomotoryczny z wykorzystaniem mobilnego podłoża;
 • Ćwiczenia przy użyciu sytemu Redcord;
 • Ćwiczenia przyjmowania prawidłowej postawy ciała – pozycji siedzącej, stojącej, w sytuacjach wymuszonych;
 • Dodatkowo po zabiegu operacyjnym: ćwiczenia krążeniowe i przeciw zakrzepowe, ćwiczenia na szynie CPM (ciągły ruch bierny), ćwiczenia krążeniowe i przeciw zakrzepowe, ćwiczenia oddechowe, nauka wstawania, nauka chodu o kulach;

3. Zabiegi z zakresu fizykoterapii i hydroterapii:

 • Krioterapia;
 • Balneoterapia;
 • Pole magnetyczne małej częstotliwości;
 • Biostymulacyjny laser niskoenergetyczny i wysokoenergetyczny;
 • Elektroterapia np.: TENS, prądy interferencje, jonoforeza, galwanizacja;
 • Ultradźwięki i fonoforeza;
 • Światło podczerwone;
 • Fala uderzeniowa Shockmaster 500;
 • Kąpiel wirowa częściowa i całkowita.

Rejestracja pacjentów:

telefon vm + 48 77 549 26 00

e-mail: rejestracja@vitalmedic.pl