PAKIETY DIAGNOSTYCZNE

Diagnoza i plan leczenia

Pakiet diagnostyczny ma na celu zdiagnozowanie pacjenta z chorobą kręgosłupa oraz zaproponowanie mu indywidualnej i właściwej metody leczenia. Lekarz specjalista chirurgii kręgosłupa, w oparciu o dane medyczne zebrane w trakcie tego etapu postępowania, przedstawia pacjentowi diagnozę schorzenia, a następnie, przy udziale specjalisty fizjoterapii oraz opcjonalnie lekarza specjalisty leczenia bólu, przedstawia plan leczenia.

Pakiet jest pierwszym, konsultacyjno-diagnostycznym etapem postępowania w leczeniu chorób kręgosłupa w ramach Programu Kompleksowego Leczenia Chorób Kręgosłupa, realizowanego przez szpital Vital Medic.

Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP EXPRESS

Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP EXPRESS skierowany jest do osób ceniących sobie nie tylko jakość, ale również szybkość przeprowadzanych procedur medycznych.

W celu zrealizowania pakietu pacjent zostanie umówiony na realizację wszystkich etapów postępowania w ciągu tego samego dnia, w uzgodnionym wcześniej terminie.

KRĘGOSŁUP EXPRESS
Cena: 1.200,00 PLN
Elementy wchodzące w skład pakietu:
  • konsultacja pierwsza z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
  • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*;
  • konsultacja druga z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
  • konsultacja ze specjalistą fizjoterapii.

Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP STANDARD

Wszystkie etapy Pakietu Diagnostycznego KRĘGOSŁUP STANDARD są przeprowadzane podczas wizyt rozłożonych w czasie od 2 do maksymalnie 4 terminów, realizowanych zgodnie z zaplanowanym z pacjentem harmonogramem.

KRĘGOSŁUP STANDARD
Cena: 800,00 PLN
Elementy wchodzące w skład pakietu:
  • konsultacja pierwsza z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
  • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*;
  • konsultacja druga z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa;
  • konsultacja ze specjalistą fizjoterapii.

Postępowanie w ramach pakietu

 1. Konsultacja I

Konsultacja pacjenta z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa, który na podstawie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu i stwierdzonych objawów przedstawi wstępne rozpoznanie choroby i skieruje pacjenta na obrazowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*.

2. Diagnostyka Przeglądowa

Obrazowe badanie przeglądowe rezonansem magnetycznym* odcinka kręgosłupa, wskazanego przez lekarza specjalistę chirurgii kręgosłupa w trakcie Konsultacji I.

3. Konsultacja II

Kolejna konsultacja pacjenta z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa, który na podstawie wyników przeglądowego badania diagnostycznego i wcześniejszych ustaleń, dotyczących objawów, przedstawi pacjentowi diagnozę schorzenia. Następnie zaproponuje plan leczenia zabiegowego wraz z leczeniem zachowawczym lub wyłącznie leczenia zachowawczego.

Podczas konsultacji lekarz podejmuje również decyzję o konieczności wykonania poszerzonych badań diagnostycznych. Badanie uzupełniające przeprowadzane jest w celu doprecyzowania diagnozy, a wykonane może być za pomocą: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego lub RTG cyfrowego. Badanie uzupełniające jest procedurą odrębnie płatną, natomiast analiza wyników tego badania zostanie wykonana przez lekarza specjalistę chirurgii kręgosłupa w trakcie dodatkowej, nieodpłatnej konsultacji z pacjentem.

Podczas Konsultacji II lekarz oceni również intensywność dolegliwości bólowych, związanych z chorobą kręgosłupa. Na podstawie przyjętej skali oceny bólu lekarz podejmie decyzję o konieczności skierowania pacjenta do lekarza specjalisty w leczeniu bólu.

4. Konsultacja III

Konsultacja pacjenta ze specjalistą fizjoterapii, który ustali dla pacjenta program rehabilitacji, opracowany w oparciu o własny wywiad i przeprowadzone przez siebie badanie funkcjonalne pacjenta oraz wskazania do leczenia, przekazane przez lekarza specjalistę chirurgii kręgosłupa. Program rehabilitacji jest ustalony w sposób indywidualny dla pacjenta i ma na celu poprawę efektywności całego procesu leczenia zachowawczego.

W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego program rehabilitacji będzie dodatkowo uwzględniał potrzebę podziału rehabilitacji na część przedzabiegową oraz okołozabiegową.

5. Konsultacja IV (opcja)

Konsultacja z lekarzem specjalistą leczenia bólu, który w oparciu o skierowanie od lekarza specjalisty chirurgii kręgosłupa oraz na podstawie własnego wywiadu z pacjentem, zdiagnozuje dolegliwości bólowe oraz ustali dla pacjenta właściwą metodę leczenia farmakologicznego, z ustaleniem planu tego leczenia, lub leczenia zabiegowego. Konsultacja z lekarzem specjalistą leczenia bólu jest procedurą opcjonalną, odrębnie płatną. O konieczności przeprowadzenia jej w ramach pakietu decyduje lekarz podczas Konsultacji II.

Wszystkie konsultacje, wchodzące w skład pakietu, realizowane są przez uznanych i wybitnych lekarzy specjalistów neurochirurgii lub ortopedii, dysponujących bogatym doświadczeniem zabiegowym w chirurgii kręgosłupa, lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii z wieloletnią praktyką zawodową w leczeniu bólu oraz przez fizjoterapeutów, posiadających tytuł specjalisty fizjoterapii.

*W przypadku stwierdzenia u pacjenta przeciwwskazań do badania rezonansem magnetycznym wykonywane jest inne badanie diagnostyczne.

Rejestracja pacjentów:

telefon vm + 48 77 549 26 00

e-mail: rejestracja@vitalmedic.pl