Oddziały

Szpitalne Oddziały

NEUROCHIRURGIA

Oddział Neurochirurgii

WIELOPROFILOWY

Oddział Zabiegowy Wieloprofilowy

JEDNEGO DNIA

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

ODDZIAŁ

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

BLOK OPERACYJNY

3 sale opeacyjne