Cennik

Usług diagnostycznych

CENNIK BADAŃ REZONANSEM MAGNETYCZNYM

Obowiązuje od 01.09.2016 r.

Rodzaj badania: Cena (PLN):

MR badanie obszaru głowy przeglądowe

550,00

MR angiografia naczyń głowy

550,00

MR szyi przeglądowe

570,00

MR stawu przeglądowe (łokieć, kolano, biodro, inne)

550,00

MR kręgosłupa – jeden odcinek

550,00

MR jamy brzusznej przeglądowe

570,00

MR miednicy przeglądowe

570,00

MR cholangiografia

570,00

MR dwie okolice anatomiczne przeglądowe bez kontrastu

1000,00

MR trzy okolice anatomiczne przeglądowe bez kontrastu

1500,00

MR specjalnie dedykowane stawu kolanowego (tylko badanie kontrolne po operacji ACL, jeżeli badanie poprzednie było wykonane w naszej pracowni)

350,00

Do wykonania badania rezonansu magnetycznego nie jest konieczne skierowanie.

Koszt kontrastu do badania wynosi 130,00 PLN. O konieczności podania kontrastu do badania decyduje lekarz radiolog.

Cena badania obejmuje:

  • wykonanie procedury medycznej;
  • opis badania;
  • płytę CD z dokumentacją.

 

CENNIK BADAŃ TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM

Obowiązuje od 01.09.2016 r.

Rodzaj badania:

Cena (PLN):

TK głowy

260,00

TK przysadki mózgowej

260,00

TK oczodołów

260,00

TK twarzoczaszki

260,00

TK piramid kości skroniowych

260,00

TK zatok obocznych nosa

260,00

TK nosogardzieli

260,00

TK szyi

300,00

TK kończyny górnej lub dolnej

300,00

TK klatki piersiowej i śródpiersia

300,00

TK klatki piersiowej niskodawkowe (HRTC płuc)

250,00

TK kręgosłupa jeden odcinek L/S lub Th lub C

300,00

TK jamy brzusznej

300,00

TK miednicy

300,00

TK badanie dwóch sąsiednich okolic anatomicznych

600,00

TK angiografia tętnic mózgowych z kontrastem (angio-TK)

400,00

TK angiografia pozostałych tętnic (aorta, tętnice szyjne, szyjne i mózgowe razem, kończyn) z kontrastem

590,00

TK angiografia tętnic wieńcowych (angio-TK)

800,00

TK serca (calcium scoring)

400,00

Do wykonania badania tomografii komputerowej konieczne jest skierowanie.

Koszt kontrastu do badania wynosi 80,00 PLN. O konieczności podania kontrastu do badania decyduje lekarz radiolog.

 

CENNIK BADAŃ RTG

Obowiązuje od 01.09.2016 r.

Rodzaj badania:

Cena (PLN):

1 Projekcja:

2 Projekcje:

RTG głowy

45,00

75,00

RTG kończyny górnej lub dolnej

45,00

75,00

RTG klatki piersiowej

45,00

75,00

RTG kręgosłupa – jeden odcinek

45,00

75,00

RTG jamy brzusznej

45,00

75,00

RTG miednicy

45,00

75,00

RTG łączone całego kręgosłupa lub całej kończyny dolnej

200,00

RTG urografia

200,00

Cena badania obejmuje:

  • wykonanie procedury medycznej;
  • opis badania;
  • płytę CD z dokumentacją.

Koszt każdej kolejnej projekcji wynosi 25,00 PLN.

Do wykonania rentgena konieczne jest skierowanie.

 

CENNIK BADAŃ USG

Obowiązuje od 01.09.2016 r.

Rodzaj badania:

Cena (PLN):

USG szyi
100,00
USG tarczycy 100,00
USG ślinianek 100,00
USG jam opłucnowych 100,00
USG jamy brzusznej 100,00
USG układu moczowego z oceną zalegania po mikcji 100,00
USG moszny 100,00
USG węzłów chłonnych 100,00
USG tkanek miękkich 100,00
USG gruczołów piersiowych u dzieci 100,00
USG przerostowego zwężenia odźwiernika u dzieci 100,00

UDP – Ultrasonograficzne badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

100,00

TCD – Transkranialne badanie dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych

100,00
UDP + TCD 150,00

Do wykonania badania ultrasonograficznego nie jest konieczne skierowanie.

 

CENNIK PAKIETÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Obowiązuje od 01.09.2016 r.

Rodzaj pakietu:

Cena (PLN):

Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP EXPRESS
1.200,00
Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP STANDARD
800,00
Diagnostyka poszerzona zgodnie z cennikiem, z uwzględnieniem 10% rabatu*
*20% rabatu w przypadku drugiego badania w zakresie diagnostyki poszerzonej.