KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

KONSULTACJE

Usługa: Cena (PLN):
Konsultacja profesorska 200,00
Konsultacja lekarza specjalisty 200,00
Konsultacja lekarza bez specjalizacji 150,00
Konsultacja neurologiczna lekarza specjalisty

190,00 pierwsza wizyta

120,00 kolejne wizyty

Konsultacja w zakresie leczenia bólu lekarza specjalisty

190,00 pierwsza wizyta

120,00 kolejne wizyty

Konsultacja specjalisty fizjoterapii 150,00
Konsultacja psychologiczna 100,00
PAKIETY DIAGNOSTYCZNE
KRĘGOSŁUP EXPRESS 1.200,00
KRĘGOSŁUP STANDARD
800,00
  LECZENIE OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM
Leczenie osoczem bogatopłytkowym – jednorazowe ostrzyknięcie zestawem XerthraTM PRP kit

800,00 – jedno miejsce

(każde kolejne miejsce rabat minus 100,00 PLN*)

*Informacji udziela Dział Obsługi Pacjenta

Aktualizacja dnia 02.11.2017 r.